Belépés
E-mail:
Jelszó:
regisztráció  
elfelejtett jelszó
Információk
TONERBOLT-unk címe:
Tatabánya,Teleki L.u. 11.

Tel./Fax: 06-34/510-785
Mobil: +36-20/9-410-945
info@uprint-niko.hu

Nyitva:
Hétfő-péntek: 8-17 óráig
Szombat: 8-12 óráig
Vasárnap: Zárva

8.000 Ft feletti vásárlás esetén Ajándék A/6-os Fotópapírt kap tőlünk!

Általános szerződési feltételek

Tudnivalók

Jelen ÁSZF hatálya kiterjed egyrészről a Magyarország területén nyújtott minden olyan kereskedelmi szolgáltatásra,amely a www.uprint-niko.hu-n keresztül   megy végbe,valamint minden olyan ,az ország területén történő kereskedelmi tranzakcióra,amely jelen szerződésben specifikált felek között jön létre.

Felek között megvalósult kereskedelmi tranzakció ( pl. megrendelés leadása) szerződésnek minősül,amelyet az ügyfél a szolgáltató cég honlapján ,vagy ügyfélszolgálatán keresztül   írásban,személyesen,e-mailben ,vagy telefonon végez. Az ügyfél írásbeli kérésére a szolgáltató tájékoztatást ad a szerződés tartalmáról.

 Adatok

 A www.uprint-niko.hu webáruház üzemeltetője :

Galgóczi és Társai Kft
Székhely: 2800 Tatabánya,Teleki László u.11.
Adószám:11632043-2-11
Cégjegyzékszám : 11-09-00687 ( Komárom-Esztergom Megyei Bíróság,mint Cégbíróság )
Telefon/Fax : 34-510785
email cím : galgoczi@t-online.hu
Tárhelyszolgáltató neve,címe,e-mail címe : Varga Zoltán ev.
7733 Geresdlak, Flórián u.82.,  
info@webgeneral.hu

Webáruház használata :

Amennyiben áruházunk vásárlója szeretne lenni, kérjük Önt,hogy figyelmesen olvassa el az általános szerződési feltételeket.

Csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat,ha ezek minden pontjával egyetért.

A webáruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások,az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001.évi   CVIII. törvény ,a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26 ) Kormány rendelet, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V.törvény ("Ptk") szabályozza.

A szerződéskötés nyelve : magyar. A szerződést egyedi azonosító rendelésszámmal iktatjuk,amely a későbbiekben visszakereshető.

Vásárlás/Megrendelés

A vásárláshoz nem   szükséges   regisztrálnia. A felek közötti szerződés a megrendelő adatlap valamennyi szükséges adatának   kitöltése   és az Általános Szerződési Feltételek elfogadását követően a   "Megrendelem" ikonra kattintással jön létre. Ügyfelünk megrendelésének megérkezésekor a vásárlást 48 órán belül e-mailben visszaigazoljuk. Amennyiben e visszaigazolás 48 órán belül nem érkezik meg, az ügyfelünk vásárlási kötelezettsége  minden további feltétel nélkül automatikusan megszűnik. A megrendelés tételeinek összekészítése után ismételt e-mailt küldünk a termékek feladásáról, a szállítás várható idejének megjelölésével.( Legtöbb esetben a rendelt termék raktáron van,így ekkor a szállítási határidő 2 nap. Ha a terméket meg kell rendelnünk,a szállítási határidő több nap, de erről ,illetve az áru beérkezéséről ügyfelünket értesítjük.). Az ügyfélnek lehetősége van   a termékek feladása előtt a megrendelést módosítani a 34 510785 telefonon,vagy/és az info@uprint-niko.hu ,vagy a galgoczi@t-online.hu e-mail címeken a megrendelés sorszámára hivatkozással..

Regisztráció

A Főoldalon ,a regisztráció pontra való kattintással,az ott található adatlapot kitöltve kerülhet sor a regisztrációra.


Tájékoztató a webáruházban található termékekkel kapcsolatban

Amennyiben ügyfelünknek a webáruházban lévő bármely termékkel kapcsolatban kérdése volna,kérjük forduljon ügyfélszolgálatunkhoz,ahol készséggel állunk rendelkezésre.

Galgóczi és Társai Kft ügyfélszolgálata:
Tonerbolt, 2800 Tatabánya,Teleki László u.11.
Nyitva tartás : Hétfő-Péntek : 08.00- 17.00, Szombat : 08.00 – 12.00
Telefon/Fax: 06 34 510785
Mobil: 06 20 9410945
e-mail: galgoczi@t-online.hu

Árak

A webáruházban a termékek mellett szereplő árak bruttó egységárak Forintban,amelyek az esetleges szállítási költséget nem tartalmazzák.. Az árak változtatásának jogát fenntartjuk, azonban a megváltozott ár a már megrendelt termékre nem vonatkozik.

Fizetés

 Miután az ügyfél megrendelését elküldte szerződéskötési ajánlathoz van kötve. Miután a Galgóczi és Társai Kft a megrendelést megerősítette,az ügyfélnek "fizetési közelezettséggel járó megrendelése" keletkezik.

Az ügyfél fizetési kötelezettségét az alábbi három módozat valamelyikével teljesítheti:

-          személyes átvétel a Tonerbolt-unkban,(2800 Tatabánya,Teleki László u.11. ) Tel/fax: 06-34/510-785,nyitva tartás : hétfő-péntek 8.00-17.00,szombat : 8.00-12.00

-          előre utalással ( Galgóczi és Társai Kft,MKB Bank           10300002-10655638-49020010 ) Előre utalás esetén csak akkor indítjuk a megrendelt terméket,amikor a rendelés összege megérkezett bankszámlánkra !

-          utánvéttel a termék átvételekor   ( Az áru kézhezvételekor kell kifizetni a szállítási költséggel megnövelt vételárat a kézbesítőnek.

Szállítási díjak :

-          előre utalással : 1 005 Ft

-          utánvéttel: 1 385 Ft

 

Elállás joga ( távol lévők között létrejött szerződés esetén )

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló ,45/2014.( II.26) Korm.rendelet értelmében a fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétól számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől,visszaküldheti a megrendelt terméket. Amennyiben élni szeretne elállási jogával,kérjük ezt valamelyik   elérhetőségünkön levélben 2800.Tatabánya ,Teleki L.u.11. ,e-mailben a galgoczi@t-online.hu,vagy info@uprint-niko.hu címen ,vagy a 06 34-510785 faxszámon,írásban tegye meg.
Az ellállási nyilatkozatot innen tudja letölteni.
Elállási nyilatkozat letöltése

Az elállási jog gyakorlása esetén a fogyasztót a termék visszaküldésének költségén kívül más költség nem terheli,viszont a vállalkozás követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését. Amennyiben a termék kifejezetten a fogyasztó kérésére, az egyedi igénye alapján került legyártásra,az egyedi megrendelése alapján került beszerzésre,a fogyasztót nem illeti meg az elállási jog. ( 45/2014.(II.26) Korm rendelet 29 paragrafus. ) Az elállási jog gyakorlása során a Vásárló jóhiszemüen köteles eljárni,jogát rendeltetésének megfelelően köteles gyakorolni. Ez a joggyakorlás a vásárló részéről nem vezethet a joggal való visszaéléshez.A termék visszaérkezését követően a vállalkozó köteles a termék vételárát, és a felmerült szállítási költséget is, haladéktalanul,de legkésőbb 14 napon belül visszatéríteni a fogyasztó részére. A vállalkozás mindaddig visszatarthatja a visszafizetendő összeget,amíg a vásárló a terméket vissza nem szolgáltatta,vagy kétséget kizáróan nem igazolta,hogy visszaküldte. Elállás estén a vásárló köteles a terméket 14 napon belül visszaküldeni a vállalkozásnak,kivéve,ha a vállalkozás vállalta,hogy saját maga fuvarozza vissza.

A visszaküldés költségeit a vásárló köteles viselni.

Jótállás, kellékszavatosság, termékszavatosság

Webáruházunkból kizárólag jó minőségü termékek rendelhetők.
Az általunk eladott termékekre az érvényes jogszabályokban előírt jótállást és szavatosságot biztosítunk.

Jótállás csak tartós fogyasztási cikkre vonatkozik.
Ha az eladott termék hibás,ezt elérhetőségeink valamelyikén kérjük bejelenteni.

A megrendelt termékek hibája esetén a vevő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V.törvény alapján a szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. A kellékszavatossági igénye során a vevő kérheti a hibás termék kijavítását,vagy kicserélését,kivéve,ha a kijavítás,vagy kicserélés lehetetlen,vagy aránytalan többletköltséggel járna a szolgáltató számára. Ha a vevő a kijavítást,vagy kicserélést nem kérte ill.kérhette, akkor igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását,vagy a vevő a hibát a vállalkozás költségére kijavíttathatja,vagy végső esetben a szerződéstől is elállhat.A vevő választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet,az áttérés költségét viszont a vevő viseli,kivéve,ha az indokolt volt,vagy arra a vállalkozás adott okot.

A vevő köteles   a hibát annak felfedezése után haladéktalanul,de nem később,mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. A vevő a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

A vevő kellékszavatossági igényét a vállalkozással szemben érvényesítheti.

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a vevő kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele,ha a vevő igazolja,hogy a terméket a Galgóczi és Társai Kft nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a vevő köteles bizonyítani,hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság

A termék hibája esetén a vevő – választása alapján – kellékszavatossági jogát,vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Termékszavatossági igényként a vevő kizárólag a hibás termék kijavítását,vagy kicserélését kérheti.

A termék akkor hibás,ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek,vagy ha nem rendelkezik a gyártó/forgalmazó   által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

A vevő termékszavatossági igényét a gyártó/forgalmazó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő lejártával jogosultságát elveszti.

A vevő termékszavatossági igényét kizárólag a termék gyártójával,vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése estén a vevőnek kell bizonyítania.

A gyártó/forgalmazó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól,ha bizonyítani tudja,hogy

-a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta/ hozta forgalomba       

-a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető,vagy

-a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előirás alkalmazásából ered.

A gyártónak/forgalmazónak elegendő egy okot bizonyítania.

Ugyanazon hiba miatt a vevő kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre,egymással párhuzamosan nem érvényesíthet.

Jótállás

A 151/2003.(IX.22.) Korm.rendelet mellékletében meghatározott tartós fogyasztási cikkek hibája esetén a vevő   az átvételtől számított egy   éven belül jótállási igényt érvényesíthet a szolgáltatóval szemben. (ha a Korm.rendelet értelmében fogyasztónak minősül )

A szolgáltató csak akkor mentesül a jótállási kötelezettség alól,ha bizonyítja,hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A vonatkozó jogszabályban foglaltaknak megfelelően a jótállási körbe tartozó,általunk forgalmazott termékeknél 12 hónap jótállást vállalunk.

A vevő jótállási igényét a kellékszavatosságnál leírtak szerint érvényesítheti azzal a kivétellel,hogy a tartós fogyasztási cikk hibája esetén az átvételtől számított 3 munkanapon belül érvényesített csereigény esetén a terméket kicseréljük ,ha a termék a szolgáltató üzletében rendelkezésre áll,valamint ezen túli bejelentés esetén törekszünk,hogy a javítás,vagy csere 15 napon belül megtörténjen.

Vevő javítási igényét a garancialevélen feltüntetett szervíznél is kezdeményezheti . A szervízbe szállítás a vevő költségére történik.

Ugyanazon hiba miatt a vevő kellékszavatossági és jótállási igényt,illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre nem érvényesíthet,de a vevőt a jótállásból fakadó jogok a kellékszavatosság és termékszavatosság útján érvényesíthető jogosultságától függetlenül megilletik.

Panaszkezelés

A vevő termékeinkkel kapcsolatos panasz esetén az alábbi elérhetőségeinken tehet bejelentést :

Galgóczi és Társai Kft
2800 Tatabánya,Teleki L.u.11.
tel /fax: 06 34 510785
e-mail: galgoczi@t-online.hu

A szóbeli panaszt azonnal megvizsgáljuk,lehetőség szerint azonnal orvosoljuk.Amennyiben a vevő a panasz kezelésével nem ért egyet,vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges,a Galgóczi és Társai Kft a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel és annak egy másolati példányát a személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a vevőnek átadja,telefonon közölt szóbeli panasz esetén a vevőnek legkésőbb 30 napon belül az érdemi válasszal együtt megküldi.

Telefonon érkezett panaszt a Galgóczi és Társai Kft egyedi azonosítóval látja el.
Az írásbeli panaszt a Galgóczi és Társai Kft ,annak beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban megválaszolni. A panaszt elutasító álláspontját a Galgóczi és Társai Kft indokolni köteles.
A Galgóczi és Társai Kft a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni és azt az ellenőrző hatóságok részére bemutatni.

A panasz elutasítása esetén A Galgóczi és Társai Kft köteles a vevőt/fogyasztót írásban arról,hogy panaszával mely hatóság,vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti.A tájékoztatásnak tartalmaznia kell az illetékes hatóság,illetve a vevő/fogyasztó lakóhelye szerinti békéltető testület székhelyét,telefonos,internetes elérhetőségét,levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie,hogy a vállalkozás fogyasztói jogvita esetén igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

Amennyiben a fogyasztó jogainak megsértését észleli,jogosult panasszal fordulni lakóhelye szerint illetékes kormányhivatalhoz, mint fogyasztóvédelmi hatósághoz. A kormányhivatalok elérhetőségeit itt találja : https://www.kormanyhivatal.hu/hu

A fogyasztói jogvita bíróságon kívüli,békés rendezése céljából a fogyasztó eljárást kezdeményezhet a lakóhelye,vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testületnél.A békéltető testület feladata,hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között,ennek eredménytelensége esetén döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű ,gyors,hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében.

A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad   a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.A békéltető testületre vonatkozó szabályok alapján fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet,egyház,társasház,lakásszövetkezet,mikro-,kis-és középvállalkozás is,aki árut vesz,rendel,kap,használ,igénybe vesz,vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció,ajánlat címzettje. A vállalkozásnak az eljárás során együttműködési kötelezettsége van a békéltető testülettel.

Az egyes megyékben található békéltető testületek elérhetőségét itt találja : http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek
Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
2800 Tatabánya,Fő tér 36.
Telefonszám: 34 513-010
E-mail cím: kemkik@kemkik.hu

Online vitarendezési felület

A jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezéséhez az Európai Parlament és a Tanács 524/2013/EU 2013.05.21-én kelt  rendelet 14.1 cikkének megfelelően tájékoztatjuk,hogy az online vásárolt termékekkel  kapcsolatban felmerült panasza  esetén  az Európai Bizottság által létrehozott platformon keresztül kezdeményezheti vitás ügyének bíróságon kívüli rendezését.. A platformot elérheti itt : https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage
Az online vitarendezési platformon az űrlap kitöltésével   nyújthatja be panaszát. Az űrlaphoz ajánlatos minden olyan dokumentumot csatolni,amely panaszát alátámasztja.